Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden:

De prijs voor twee schminkworkshops van 3 uur op dezelfde dag is € 79,00

Betaling: per bank, direct bij inschrijving. De deelnemer ontvangt hiervoor per mail een factuur.

Als Sprankel de workshop onverhoopt moet annuleren, wordt het volledige bedrag teruggestort.

Bij annulering door de deelnemer geldt:

– van de restitutie wordt altijd eerst een eventuele korting afgetrokken.

– bij annulering tot drie weken voor aanvang wordt € 60,00 teruggestort

– bij annulering binnen drie weken voor aanvang wordt € 35,00 teruggestort

– bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang wordt € 15,00 teruggestort

– bij annulering binnen 48 uur voor aanvang is geen restitutie mogelijk

– bij annulering van één van de twee workshops geldt hetzelfde. Je wordt dan op een wachtlijst geplaatst voor de andere workshop en hoort t.z.t. of er nog plaats is. Inschrijvingen voor een hele dag hebben voorrang. Als je alsnog op die dag aan een van de workshops kunt deelnemen, wordt de helft van het in totaal ingehouden bedrag in mindering gebracht op de factuur (er wordt in dat geval dus alleen het deel van de geannuleerde workshop ingehouden).

©2009-2020 Sprankel: er rust copyright op de cursus en de voorbeeldmaterialen.

Sprankel is vrijgesteld van BTW.

Sprankel gebruikt professionele schmink. Hoe zorgvuldig Sprankel ook het materiaal aanschaft, sommige allergische reacties zijn niet te voorspellen.
Sprankel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid. In dat geval zal de aansprakelijkheid nimmer het factuurbedrag te boven gaan.
Sprankel beslist bij verschil van interpretatie van deze regels en in alle gevallen waarin deze informatie niet voorziet.