Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden:

De prijs voor een schminkworkshop Samen Sprankelen van 2 uur is € 52,50  voor een duo van 1 volwassene en 1 kind (6-14 jaar).
Voor cursisten* van Sprankel geldt een speciale prijs: € 45,00
(*minimaal 1 workshop van Sprankel gevolgd)

Betaling: per bank, direct bij inschrijving. De deelnemer ontvangt hiervoor per mail een factuur.

Als Sprankel de workshop onverhoopt moet annuleren, wordt het volledige bedrag teruggestort.

Bij annulering door de deelnemer geldt:

– van de restitutie wordt altijd eerst een eventuele korting afgetrokken.

– bij annulering tot drie weken voor aanvang wordt € 40,00 teruggestort

– bij annulering binnen drie weken voor aanvang wordt € 25,00 teruggestort

– bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang wordt € 10,00 teruggestort

– bij annulering binnen 48 uur voor aanvang is geen restitutie mogelijk

©2009-2020 Sprankel: er rust copyright op de cursus en de voorbeeldmaterialen.

Sprankel is vrijgesteld van BTW.

Sprankel gebruikt professionele schmink. Hoe zorgvuldig Sprankel ook het materiaal aanschaft, sommige allergische reacties zijn niet te voorspellen.
Sprankel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid. In dat geval zal de aansprakelijkheid nimmer het factuurbedrag te boven gaan.
Sprankel beslist bij verschil van interpretatie van deze regels en in alle gevallen waarin deze informatie niet voorziet.