Sprankel was altijd al voorzichtig met jouw persoonsgegevens en heeft deze zorgvuldigheid nog verder aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je een vraag of verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur Sprankel dan alsjeblieft een bericht.

Sprankel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Sprankel en/of omdat je deze gegevens zelf aan Sprankel verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die Sprankel verwerkt:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Sprankel verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel om:
1) goederen en diensten bij je af te leveren
2) je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
3) je facturen te sturen
4) jouw betaling af te handelen
5) je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Sprankel
6) je te informeren over nieuwe data van workshops
7) te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de belastingwet
8) een offerte te maken en aan je te versturen of je vraag te beantwoorden
9) je een nieuwsbrief te sturen

Sprankel gebruikt je gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
– om de overeenkomst tussen jou en Sprankel uit te voeren (punt 1, 2, 3, 4, 8)
– om te voldoen aan wet- en regelgeving (punt 7)
– op basis van gerechtvaardigd belang: marketing belang (punt 5 en 6)
– op basis van jouw toestemming (punt 9)

Het verzenden van nieuwsbrieven doet Sprankel natuurlijk alleen met jouw toestemming. Net zo lang totdat jij die toestemming intrekt. Dat kan eenvoudig onderaan elke nieuwsbrief (‘afmelden voor nieuwsbrief’), of door Sprankel een mail te sturen met de mededeling dat je je toestemming wilt intrekken. Je zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. Je gegevens worden vervolgens zo snel mogelijk uit de mailinglijst verwijderd.

Sprankel zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden. Sprankel  heeft verwerkersovereenkomsten met Mailchimp (verzending nieuwsbrief) en Antagonist (hosting website en mailverkeer). Zij verwerken je gegevens in opdracht van Sprankel en moeten net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als Sprankel.

Sprankel zorgt voor een veilige website (zie in de browser het ’veilig’-slotje naast het websiteadres van Sprankel) en gebruikt op de website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Sprankel maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van je gegevens.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sprankel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem hiervoor contact op met Sprankel.

Sprankel heeft het beste met je voor en heeft er het volste vertrouwen in dat we er samen uit zullen komen. In het geval dat je echter nog niet tevreden bent, wil Sprankel je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien (wettelijk of bedrijfsmatig) nodig zal deze verklaring aangepast worden. Hou jezelf op de hoogte door de verklaring af en toe te bekijken op de website.